O projekcie


O projekcie

Wymagania:

Opis:

  • aplikacja jest częścią projektu platformy do integracji systemów informatycznych
  • dedykowana jest dla użytkowników systemu iVend Cloud
  • pozwala na monitorowanie operacji, jakie zachodzą podczas integracji danych oraz modyfikację przyjętych parametrów

Przykładowe widoki


screen1
Menu aplikacji
screen2
Dodawanie profilu
screen3
Monitorowanie operacji
screen4
Modyfikacja parametrów integracji
screen5
Przeglądanie integrowanych danych
screen6
Raport z integrowanych danych